Bilimsel Yayınları

Öz Geçmiş ve Bilimsel Yayınlar Tam Liste İçin Tıklayınız.

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
 1. Kılıç, T., Kazaz, S., Şahin, E.G.E., Uran, M., 2020. Extension of the vase life of cut sunflower by different vase solutions. Ornamental Horticulture, 26(1):45-50. (İNDİR)
 2. Kazaz, S., Kılıç, T., Doğan, E., Sekmen, Ş., 2020. Vase Life Extension of Cut Hydrangea (Hydrangea macrophylla) Flowers. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 95(3): 325-330. (İNDİR)
 3. Kazaz, S., Dogan, E., Kilic, Tugba, Elcin, G.E. Sahin, Seyhan, S., 2019. Influence of Holding Solutions on Vase Life of Cut Hydrangea Flowers (Hydrangea macrophylla Thunb.). Fresenius Environmental Bulletin. 28(4A):3554-3559. (İNDİR)
 4. Baydar, H., Erbaş, S., Kazaz, S., 2016. Variations in floral characteristics and scent composition and the breeding potential in seed-derived oil-bearing roses (Rosa damascena Mill.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 40(6):560-569. (İNDİR)
 5. Uçar, Y., Kazaz, S., Eraslan, F., Baydar, H., 2017. Effects of different irrigation water and nitrogen levels on the wateruse, rose flower yield and oil yield of Rosa damascena. Agricultural Water Management. 182:94-102. (İNDİR)
 6. Uçar, Y., Kazaz, S., 2016. Farklı Sulama Programlarının Krizantemin Kalitesi Üzerine Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Science, 22:385-397. (İNDİR)
 7. Gul, M., Kazaz, S., Baydar, H., Sirikci, B.S., 2015. A Study About Technical, Economical Situation, Problems and Improvement of Oil Rose (Rosa damascena Mill.) in Turkey. Journal of Essential Oil Bearing Plants. TEOP 18 (3):613-626. (İNDİR)
 8. Ucar, Y., Kazaz, S., Askin, M.A., Aydinsakir, K., Kadayifci, A., Senyigit, U., 2011. Determination of irrigation water amount and interval for carnation (Dianthus caryophyllus L.) with pan evaporation method. Hortscience 46(1): 102-107. (İNDİR)
 9. Kazaz, S., Erbas, S., Baydar, H., Dilmacunal, T., Koyuncu, M.A., 2010. Cold storage of oil rose (Rosa damascena Mill.) flowers. Scientia Horticulturae, 126:284-290. (İNDİR)
 10. Kazaz, S., Ucar, Y., Askin, M.A., Aydinsakir, K., Senyigit, U., Kadayifci, A., 2010. Effects of different irrigation regimes on yield and some quality parameters of carnation. Scientific Research and Essays 5(19): 2921-2930. (İNDİR)
 11. Kazaz, S., Askin, M.A., Kilic, S., Ersoy, N., 2010. Effects of day length and daminozide on the flowering, some quality parameters and chlorophyll content of Chrysanthemum morifolium Ramat. Scientific Research and Essays 5(21): 3281-3288. (İNDİR)
 12. Kazaz, S., Erbaş, S., Baydar, H., 2010. Breaking seed dormancy in oil rose (Rosa damascena Mill.) by microbial inoculation. African Journal of Biotechnology 9(39): 6503-6508. (İNDİR)
 13. Kazaz, S., Erbaş, S., Baydar, H. 2009. The Effects of Storage Temperature and Duration on Essential Oil Content and Composition Oil Rose (Rosa damascena Mill.). Turkish Journal of Field Crops 14(2): 89-96. (İNDİR)
 14. Kazaz, S., Baydar, H., Erbas, S., 2009. Variations in Chemical Compositions of Rosa damascena Mill. and Rosa canina L. Fruits. Czech J. Food Science 27(3): 178-184. (İNDİR)
 15. Kılıç, S., Kazaz, S., Çavuşoğlu, K., 2009. Effects of Daminozide (Alar 85) Treatment on the Stomata Movements of Chrysanthemum (Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitamura) Seedlings Grown in Different Day Length Conditions. Journal of Animal and Veterinary Advances 8(10): 2013-2017. (İNDİR)

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler

 1. Kazaz, S., Doğan, E., Kılıç, T., Şahin, E.G.E, Dursun, H., Tuna, G.S., 2020. Polen kaynağı olarak kokulu gül genotipleri ile yapılan tozlama tohum oluşumunu etkiler mi?. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 57(3):393-399. (İNDİR)
 2. Kılıç, T., Doğan, E., Dursun, H., Çamurcu, S., Ünsal H.T., Kazaz, S., 2020. Bazı gül tür ve çeşitlerinde çiçek tozu bekletme süresinin polen canlılık ve çimlenme gücüne etkileri. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34:173-184. (İNDİR)
 3. Kılıç, T., Kazaz, S., Doğan, E., Şahin, E.G.E., 2020. Effects of some essential oils compounds on vase life of cut hydrangea flowers. Ziraat Fakültesi Dergisi, Türkiye 13. Ulusal, I. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi Özel Sayısı: s:172-179. (İNDİR)
 4. Doğan, E., Kazaz, S., Kılıç, T., Dursun H.B., Ünsal H.T., Uran, M., 2020. A Research on Determination of the Performance Rosa damascena Mill. as Pollen Source in Rose Breeding by Hybridization. Ziraat Fakültesi Dergisi, Türkiye 13. Ulusal, I. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi Özel Sayısı: s:194-201. (İNDİR)
 5. E.G, Ergür, Kazaz, S., Kılıç, T., Doğan, E., Aslansoy, B., 2019. How to manipulate hydrangea flower colour (Hydrangea macrophylla Thunb.)?. Acta Hort. 1263: 125-132. (İNDİR)
 6. Doğan, E., Kazaz, S., Kaplan, E., Kılıç, T., Ergür, E.G., Aslansoy, B., 2019. Biological control in cut flowers. Acta Hort. 1263: 315-324. (İNDİR)
 7. Kazaz, S., Ergür, E.G., Kılıç, T., Seyhan, S., 2019. Effects of some preservative solutions on the vase life of cut rose flowers. Acta Horticulturae 1232:93-98. DOI: 10.17660, Acta Hort. 2019.1232.15. (İNDİR)
 8. Uçar, Y., Kazaz, S., İnal Eraslan, F., Baydar, H., 2017. Empirical Models Likely to Be Used to Estimate the Evapotranspiration of Oil Rose (Rosa damascena Mill.). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1):1-10. (İNDİR)
 9. Arıcı, Ş.E., Şan, B., Kazaz, S., 2017. Yağ Gülü (Rosa damascena Mill)’nün In Vitro Koşullarda Klonal Çoğaltımı. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(2): 239-252. (İNDİR)
 10. Kaya, A.S., Karagüzel, Ö., Kazaz, S., Aydınşakir, K., Erdal, Ş., Özalp, R., 2016. BATEM’de Karanfil Çeşit Geliştirme Çalışmaları. Bahçe, Cilt:45, Özel sayı, s:883-886. (İNDİR)
 11. Karagüzel, Ö., Kaya, A.S., Kazaz, S., Uysal, F., Kösa, S., Kahraman, U., 2016. Süs Bitkisi Sardunya’da (Pelargonium sp.) Yapılan Islah Çalışmaları. Bahçe, Cilt:45, Özel Sayı, s: 915-917. (İNDİR)
 12. Turan, A., Uçar, Y., Kazaz, S., 2015. Effects of Different Irrigation Treatments on Quality Parameters of Cut Chrysanthemum. Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LIX, p:419-426. (İNDİR)
 13. Ucar, Y., Kazaz, S., 2015. The Effects of Different Irrigation Schedulings on The Cut Flower Performance of Oriental Lily ‘Casa Blanca’., Annual 21st International Scientific Conference Research For Rural Development, Volume 1, p:82-87. (İNDİR)
 14. Uçar, Y., Kazaz, S., Eraslan, F., Baydar, H., 2013. Effects of Different Irrigation Water Amounts and Nitrogen Doses on Stomata Resistance and Leaf Water Potential of Oil Rose (Rosa damascena Mill.) Soil-Water Journal (Special Issue for Agricasia), Volume (2); Number 2(2), p.1337-1346. (İNDİR)
 15. Arıcı, Ş.E., Kazaz, S., 2013. Isparta İlinde Yetiştirilen Karanfil Seralarında Kök ve Kökboğazı Fungal Hastalık Etmenlerinin Saptanması. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6(1):159-162. (İNDİR)
 16. Kazaz, S., Karagüzel, Ö., Baktır, İ., 2013. Güllerde Yeni Trend: Baston Güller. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), Özel sayı: s:1-3. (İNDİR)
 17. Karagüzel, Ö., Kazaz, S., Baktır, İ., Elinç, Z., 2013. Güllerde Islah Çalışmaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), Özel sayı: s:14-17. (İNDİR)
 18. Baydar, H., Kazaz, S., Erbaş, S., 2013. Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)’nde Mutasyon Islahı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), Özel sayı: s: 39-43. (İNDİR)
 19. Kazaz, S., Tekintaş, F.E., Aşkın, M.A., 2011. Effects of Different Planting Systems and Densities on Yield and Quality in Standard Carnations. Cell & Plant Sci 2(1): 19-23. (İNDİR)
 20. Kazaz, S., Tekintaş, F.E., Aşkın, M.A., 2011. Effects of Planting Density and System on Growth and Flowering of Spray Carnations. Cell & Plant Sci 2(2): 1-6. (İNDİR)
 21. Yazıcı, K., Kazaz, S., Çakır, B., 2011. An Important Genetic Resource for Turkey: Cherry Laurel (Laurocerasus officinalis Roemer). Acta Horticulturae 890: 261-266. (İNDİR)
 22. Kazaz, S., Yilmaz, S., Askin, M.A., 2010. Effects of zeolite-peat mixtures on yield and some quality parameters of carnation grown in soilless culture. Acta Horticulturae 883: 409-414. (İNDİR)
 23. Kazaz, S., Karagüzel, O., 2010. Influence of Growth Regulators on the Growth and Flowering Characteristics of Goldenrod (Solidago x hybrida). European Journal of Scientific Research 45(3): 498-507. (İNDİR)
 24. Kazaz, S., Yılmaz, S., Sayın, B., 2009. Comparison of Soil and Soilless Cultivation of Carnation in Isparta Province. Acta Horticulturae 807: 547-552. (İNDİR)
 25. Canlı, F., Kazaz, S., 2009. Biotechnology of Roses: Progress and Future Prospects. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 1: 167-183. (İNDİR)
 26. Baydar, H., Kazaz, S., Erbaş, S., Örücü, Ö.K., 2008. Soğukta Muhafaza ve Kurutmanın Yağ Gülü Çiçeklerinin Uçucu Yağ İçeriği ve Bileşimine Etkileri. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 3(1): 42-48. (İNDİR)
 27. Çetin, E.S., Kazaz, S., Baydar, N.G., 2007. Farklı Besin Ortamlarının Karanfil (Dianthus caryophyllus L.) Sürgün Ucu Kültürü Üzerine Etkileri. Derim 24(2): 1-8. (İNDİR)
 28. Baydar, H., Erbaş, S., Kıneci, S., Kazaz, S., 2007. Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.) Damıtma Suyuna Katılan Tween-20’nin Taze ve Fermente Olmuş Çiçeklerin Gül Yağı Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2(1): 15-20. (İNDİR)

Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiriler

 1. Kazaz, S., Kılıç, T., Doğan, E., Mendi, Y.Y., Karagüzel Ö., 2020. Süs Bitkileri Üretiminde Mevcut Durum ve Gelecek. Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı-1, s: 673-698. 13-17 Ocak 2020, Ankara. (İNDİR)
 2. Özden, E., Kazaz, S., Demir, İ., 2017. Ruscus spp. Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Farklı Uygulamaların Etkileri. VI. Süs Bitkileri Kongresi, 19-22 Nisan, 2016, s:97-102, Antalya. (İNDİR)
 3. Kazaz, S., 2017. Dünya Süs Bitkileri Sektöründe Ürün Deseni, Sosyo-Ekonomik ve Teknoloji Alanında Yaşanan Gelişmeler İle Türkiye’nin Gelecek Vizyonu. VI. Süs Bitkileri Kongresi, 19-22 Nisan 2016, s:2-12, Antalya. (İNDİR)
 4. Çamurcu, S., Kazaz, S., 2017. Minyatür Ağaç Yetiştirme Sanatı: Bonsai. VI. Süs Bitkileri Kongresi, 19-22 Nisan 2016, s:176-184, Antalya. (İNDİR)
 5. Ergür, E.G., Kazaz, S., Kılıç, T., 2017. Buket ve Çiçek Düzenlemelerinin Vazgeçilmezi: Kesme Yeşillikler. VI. Süs Bitkileri Kongresi, 19-22 Nisan 2016, s:335-346, Antalya. (İNDİR)
 6. Kılıç, T., Ergür, E.G., Kazaz, S., Gül, A., 2017. Meyve Özellikli Odunsu Bitki Türlerinin Peyzaj Amaçlı Bitkisel Tasarımda Kullanılabilme Olanakları. VI. Süs Bitkileri Kongresi, 19-22 Nisan 2016, s:347-357, Antalya. (İNDİR)
 7. Kazaz, S., Erken, K., Karagüzel, Ö., Alp, Ş., Öztürk, M., Kaya, A.S., Gülbağ, F., Temel, M., Erken, S., Saraç, Y.İ., Elinç, Z., Salman, A., Hocagil, M., 2015. Süs Bitkileri Üretiminde Değişimler Ve Yeni Arayışlar. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı-1, s: 645-672. 12-16 Ocak, Ankara. (İNDİR)
 8. Kazaz, S., Karagüzel, Ö., Kaya, A.S., Aydınşakir, K., Erken, K., Erken, S., Gülbağ, F., Zeybekoğlu, E., Haspolat, G., Hocagil, M., Saraç, Y.İ., Bozdoğan, E., Altun, B., Aslay, M., Rastgeldi, U., 2013. Türkiye Kesme Çiçek Sektörünün Ürün Desenlerine Göre İller ve Bölgeler Düzeyindeki Durumu. V. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, s:276-282, 06-09 Mayıs 2013, Yalova. (İNDİR)
 9. Kılıç, T., Okay, Y., Kazaz, S., 2013. Yükselen Değer: Soğanlı Kesme Çiçekler. V. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, s:537-543, 06-09 Mayıs 2013, Yalova. (İNDİR)
 10. Kılıç, T., Okay, Y., Kazaz, S., 2013.Türkiye’de Yetiştirilen Soğanlı Kesme Çiçekler. V. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, s:544-550, 06-09 Mayıs 2013, Yalova. (İNDİR)
 11. Kaya, A.S., Karagüzel, Ö., Kazaz, S., Aydınşakir, K., 2013. Dünyada Karanfil Islahçısı Önemli Firmalar ve Islah Çalışmaları. V. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, s:739-743, 06-09 Mayıs 2013, Yalova. (İNDİR)
 12. Polat, Z., Kazaz, S., Farklı Zorlama Uygulamalarının Lale (Tulipa gesneriana L.)’nin Kesme Çiçek Performansı Üzerine Etkileri. V. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, s:94-101, 06-09 Mayıs 2013, Yalova. (İNDİR)
 13. Kazaz, S., 2011. Türkiye’de Kesme Çiçek Üretimi ve Ticareti. 2011 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No:144, s:51- 56.23-30 Eylül 2011, Denizli. (İNDİR)
 14. Karagüzel, Ö., Göktürk, R., Aydınşakir, K., Kaya, A.S., Kazaz, S., 2010. Batı Akdeniz Bölgesindeki Akyıldız (Ornithogalum sp.) Türlerinin Bazı Fenolojik ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. IV. Süs Bitkileri Kongresi, s:144-152, 20-22 Ekim, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erdemli, Mersin. (İNDİR)
 15. Kazaz, S., 2010. Kesme Gül Yetiştiriciliğinde Hızlı Bir Çoğaltma Tekniği: Aşılı Çelikle Çoğaltma (Mandal Aşı). IV. Süs Bitkileri Kongresi, s:416-422, 20-22 Ekim, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erdemli, Mersin. (İNDİR)
 16. Kazaz, S., Karagüzel, Ö., Aydınşakir, K., Kaya, A.S., 2010. Topraksız Kültürde Kesme Gül Yetiştiriciliği. IV. Süs Bitkileri Kongresi, s:622-631, 20-22 Ekim, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erdemli,Mersin. (İNDİR)
 17. Özgönen, H., Kazaz, S., Bilge, G., 2010. Kala (Zandeteschia aethiopica cv. Innocence)’da Rizom Kökenli Fungal Hastalıklar ve Trichoderma harzianum’un Etkilerinin Belirlenmesi. IV. Süs Bitkileri Kongresi, s.144-151, 20-22 Ekim, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erdemli, Mersin. (İNDİR)
 18. Kaya, A.S., Özçelik, A., Aydınşakir, K., Karagüzel, Ö., Özçelik, H., Kazaz, S., Kolak, B., 2010. Ülkemizde Doğal Olarak Yetişen Bazı Gypsophila (Gypsophyla sp.) Türlerinin Süs Bitkileri Sektöründe Kullanılabilme Olanakları. IV. Süs Bitkileri Kongresi, s:14, 20-22 Ekim, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erdemli, Mersin (Bildiri özetleri kitabında özet metin olarak basılmıştır). (İNDİR)
 19. Kazaz, S., 2009. Kesme Gül Yetiştiriciliğinde Yeni Bir Aşılama Tekniği: Mandal Aşı (Stenting). Çiçek Vizyon, Yıl: 6, Sayı:51, Mayıs-Haziran 2011. (İNDİR)
 20. Kazaz, S., Aşkın, M.A., 2003.Kesme Gül Yetiştiriciliğinde Eğme-bükme Budama Tekniği. IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 8-12 Eylül 2003, s: 516-518, Antalya. (İNDİR)
 21. Kazaz, S., Aşkın, M.A., Tekintaş, F.E. 2003.Kesme Çiçeklerde Hasat Sonrası Ömrü Arttıran Uygulamalar. IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 8-12 Eylül 2003, s: 519-522, Antalya. (İNDİR)
 22. Kazaz, S., Özzambak, E., 2002.Glayölde Korm (Soğanımsı Gövde) Büyüklüğünün Çiçek Verimi ile Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 22-24 Ekim 2002, s:234-241, Antalya. (İNDİR)
 23. Özzambak, E., Kazaz, S., 2002.Farklı Dikim Zamanlarının Açıkta Glayöl Yetiştiriciliğinde Çiçeklenme Süresi, Çiçek Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 22-24 Ekim 2002, s:333-340, Antalya. (İNDİR)
 24. Kazaz, S., Özzambak, E., 2002. Örtüaltı Glayöl Yetiştiriciliğinde Kormlara Uygulanan Soğuklama İşlemlerinin Erkencilik, Çiçek Kalitesi ve Vazo Ömrüne Etkileri, II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 22-24 Ekim 2002, s: 148-157, Antalya. (İNDİR)
 25. Kazaz, S., Kelen, M., 1999.Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)’nde Hasat Saatleri ve Bekletme Sürelerinin Yağ Miktarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, s:1042-1046, Ankara. (İNDİR)