TOPRAKSIZ TARIM VE JEOTERMAL ENERJİ KULLANIMI YAYGINLAŞIYOR

0
509

Ülkemiz örtü altı yetiştiriciliğinde bir taraftan sera teknolojisi ve yetiştirme teknikleri diğer taraftan jeotermal enerjinin sera ısıtmasında kullanımına yönelik önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Türkiye’de son yıllarda klasik seraların yerini Gotik çatılı (plastik ve/veya polikarbonat örtülü) ve Venlo tipi (cam) modern seralar almaya başlarken toprakta üretimin yerini de topraksız kültürde üretim almaya başlamıştır.

Topraksız tarımdan kısaca bahsedersek; bitkilerin durgun veya akan besin çözeltilerinde, besin çözeltisi sisi veya besin çözeltileriyle sulanan katı ortamlarda yetiştirilmesi şeklinde tanımlanmakta olup en önemli avantajları arasında toprak kökenli hastalık, zararlı ve yabancı otların elemine edilmesi ile verim ve kalitenin yüksek olması yer alır. Topraksız tarım su kültürü ve katı ortam (substrat) kültürü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Su kültüründe; bitki kökleri ya besin çözeltisi içinde gelişmekte (durgun su kültürü) veya besin çözeltisi besin kökleri boyunca akıtılmakta (akan su kültürü) ya da besin çözeltisi bitki köklerine sis şeklinde (aeroponik) uygulanmaktadır. Katı ortam kültüründe ise bitkiler organik (çoğunlukla torf, kokopit, ağaç kabuğu ve pirinç kavuzu) ve inorganik (çoğunlukla pomza, perlit ve kayayünü) yetiştirme ortamları içerisinde yetiştirilmektedir. Dünyada hem sebze hem süs bitkileri sektöründe yaygın olarak kullanılan topraksız tarım şekli katı ortam kültürüdür. Katı ortam kültürü şekilleri genellikle yetiştirme ortamlarının konulduğu yerlerin adlarına (yatak kültürü, torba kültürü, saksı kültürü) göre isimlendirilir.

Seracılık ülkemizde ekolojik koşullara bağlı olarak başlangıçta Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde gelişme göstermiştir. Ancak son yıllarda ülkemizin hemen hemen her bölgesinde seracılık yapılır hale gelmiştir. Bunun en önemli nedeni seralarda ısıtma giderlerinin yüksek olması (serada ısıtma giderleri toplam üretim giderlerinin % 40-80’ini oluşturur) ve Türkiye’nin birçok bölgesinde sera ısıtmasına uygun jeotermal enerji kaynaklarının bulunmasıdır. Jeotermal enerji kısaca yer ısısı olup, yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş basınç altındaki sıcak su, buhar, gaz veya sıcak kuru kayaçların içerdiği termal enerji olarak tanımlanır.

Günümüzde Denizli, Aydın, Manisa, İzmir, Kütahya, Afyon, Balıkesir, Kırşehir, Urfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Yozgat illerinde jeotermal enerji ile ısıtılan modern seralar hızla artış göstermektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here