HOLLANDA’DA KESME ÇİÇEK SEKTÖRÜ

0
677

Hollanda, ülke topraklarının büyük çoğunluğu deniz seviyesinin altında olan 17 milyon nüfuslu kuzeybatı Avrupa ülkesidir. Ülkede toplam 444.870 dekar alanda süs bitkileri üretilmekte olup bunun 24.280 dekarını kesme çiçekler oluşturmaktadır. Hollanda 2.67 milyar € (6.67 milyar TL; 1€=2.5 TL) kesme çiçek ihracatıyla dünya kesme çiçek sektöründe lider konumundadır. Kesme çiçek ithalatı ise 562.4 milyon € (1.4 milyar TL)’dur.

2011 yılı verilerine göre Hollanda’nın kesme çiçek+saksılı süs bitkileri üretim değeri 4 milyar € (100 milyar TL)’dur. Üretim alanları Amsterdam ve Lahey’in batısında yoğunlaşmıştır. Hollanda sadece kesme çiçek üreticisi ülke değil aynı zamanda dünyada en fazla kesme çiçek ihraç eden (re-export; ithal edilen ürünlerin daha sonra tekrar yurt dışına ihraç edilmesi) ülkedir. Hollanda mezatlarında (çiçeklerin alınıp satıldığı yer) (FloraHolland, Landgard ve Plantion) 2011 yılında kesme çiçek+saksılı süs bitkileri satışlarından toplam 5.61 milyar € ciro (14 milyar TL) elde edilmiştir. En büyük çiçek mezatı kapladığı 950 da alanla Aalsmeer Çiçek Mezatı’dır.

Hollanda çiçek soğanları bakımından da dünyada lider konumundadır. Hollanda’da toplam 191.770 da alanda soğanlı süs bitkileri yetiştirilmekte olup bunun 144.900 dekarını ilkbaharda çiçeklenen, 46.870 dekarını da yaz aylarında çiçek açan soğanlar oluşturmaktadır. İlkbaharda çiçeklenen türler arasında Lale (104.260 da) birinci sırada olup, bunu Nergis (16730 da) ve Sümbül (12520 da) izlemektedir. Yazın çiçeklenen türler arasında Lilium (39.260 da) ve Glayöl (7610 da) yer almaktadır.

Hollanda’da kesme çiçek üretim alanları son yıllarda giderek azalmaktadır. Bunun başlıca nedenlerini; işçilik, iklim koşulları, enerji maliyetleri ve toprakların diğer amaçlara yönelik kullanım alanlarının azalması şeklinde sıralayabiliriz. Bununla birlikte Hollandalılar üretim alanlarını işçiliğin ucuz, fazla enerjiye gereksinim duyulmayan ve uygun iklim koşullarına sahip Hindistan, Fas, Kenya, Zimbabve, Etiyopya, Uganda, Zambiya ve Ekvator gibi Afrika, Asya ve Güney Amerika ülkelerine kaydırmışlardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here