Open top menu

Bilimsel Yayınları

Kazaz, S., Erbas, S., Baydar, H., Dilmacunal, T., Koyuncu, M.A., 2010. Cold storage of oil rose(Rosa damascena Mill.) flowers.
Scientia Horticulturae, 126:284-290.   (indir)

 

 Kazaz, S., Ucar, Y., Askin, M.A., Aydinsakir, K., Senyigit, U., Kadayifci, A., 2010. Effects of different irrigation regimes on yield and some quality parameters of carnation. Scientific Research and Essays 5(19): 2921-2930.   (indir)

 

Kazaz, S., Askin, M.A., Kilic, S., Ersoy, N., 2010. Effects of day length and daminozide on the flowering, some quality parameters and chlorophyll content of Chrysanthemum morifolium Ramat. Scientific Research and Essays 5(21): 3281-3288.  (indir)

 

Ucar, Y., Kazaz, S., Askin, M.A., Aydinsakir, K., Kadayifci, A., Senyigit, U., 2011. Determination of irrigation water amount and interval for carnation (Dianthus caryophyllus L.) with pan evaporation method. Hortscience 46(1): 102-107.  (indir)

 

Kazaz, S., Erbaş, S., Baydar, H., 2010. Breaking seed dormancy in oil rose (Rosa damascena Mill.) by microbial inoculation. African Journal of Biotechnology 9(39): 6503-6508.   (indir)

 

Kazaz, S., Erbaş, S., Baydar, H. 2009. The Effects of Storage Temperature and Duration on Essential Oil Content and Composition Oil Rose (Rosa damascena Mill.). Turkish Journal of Field Crops 14(2): 89-96. (indir)

 

Kazaz, S., Baydar, H., Erbas, S., 2009. Variations in Chemical Compositions of Rosa damascena Mill. and Rosa canina L. Fruits. Czech J. Food Science 27(3): 178-184. (indir)

 

 Kılıç, S., Kazaz, S., Çavuşoğlu, K., 2009. Effects of Daminozide (Alar 85) Treatment on the Stomata Movements of Chrysanthemum (Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitamura) Seedlings Grown in Different Day Length Conditions.
Journal of Animal and Veterinary Advances 8(10): 2013-2017.  (indir)

 

 Kazaz, S., Tekintaş, F.E., Aşkın, M.A., 2011. Effects of Different Planting Systems and Densities on Yield and Quality in Standard Carnations. Cell & Plant Sci 2(1): 19-23. (indir)

 

 Kazaz, S., Tekintaş, F.E., Aşkın, M.A., 2011. Effects of Planting Density and System on Growth and Flowering of Spray Carnations.
Cell & Plant Sci 2(2): 1-6. (indir)

 

 Kazaz, S., Yilmaz, S., Askin, M.A., 2010. Effects of zeolite-peat mixtures on yield and some quality parameters of carnation grown in soilless culture. Acta Horticulturae 883: 409-414. (indir)

 

 Kazaz, S., Karagüzel, O., 2010. Influence of Growth Regulators on the Growth and Flowering Characteristics of Goldenrod (Solidago x hybrida). European Journal of Scientific Research 45(3): 498-507. (indir)

 

 Kazaz, S., Yılmaz, S., Sayın, B., 2009. Comparison of Soil and Soilless Cultivation of Carnation in Isparta Province.
Acta Horticulturae 807: 547-552. (indir)

 

 Yazıcı, K., Kazaz, S., Çakır, B., 2011. An Important Genetic Resource for Turkey: Cherry Laurel (Laurocerasus officinalis Roemer). Acta Horticulturae 890: 261-266. (indir)

 

 Canlı, F., Kazaz, S., 2009. Biotechnology of Roses: Progress and Future Prospects. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 1: 167-183.
(indir)

 

 Baydar, H., Kazaz, S., Erbaş, S., Örücü, Ö.K., 2008. Soğukta Muhafaza ve Kurutmanın Yağ Gülü Çiçeklerinin Uçucu Yağ İçeriği ve Bileşimine Etkileri. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 3(1): 42-48. (indir)

 

 Çetin, E.S., Kazaz, S., Baydar, N.G., 2007. Farklı Besin Ortamlarının Karanfil (Dianthus caryophyllus L.) Sürgün Ucu Kültürü
Üzerine Etkileri. Derim 24(2): 1-8.  (indir)

 

 Baydar, H., Erbaş, S., Kıneci, S., Kazaz, S., 2007. Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.) Damıtma Suyuna Katılan Tween-20’nin Taze ve Fermente Olmuş Çiçeklerin Gül Yağı Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2(1): 15-20.  (indir)

 

 Yılmaz, S., Ünlü, A., Göçmen, M., Aydınşakir, K., Sayın, B., Kazaz, S., Çelikyurt, M.A., Aktaş, A., Zengin, S., 2007. Alternatives to methyl bromide for cut flowers in Turkey. Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emission Reductions. Sandiago, CA, USA 48, p.1-3.
(indir)

 

 Kelen, M., Kazaz, S., 1996.The Effects Of IBA on Rooting and Root Quality of Yediveren Rose Variety. Proceeding of The First Egyptian-Hungarian Horticultural Conference, Kafr El-Sheikh, Egypt. Vol: II, p: 338-341.

 

 Karagüzel, Ö., Göktürk, R., Aydınşakir, K., Kaya, A.S., Kazaz, S., 2010. Batı Akdeniz Bölgesindeki Akyıldız (Ornithogalum sp.) Türlerinin Bazı Fenolojik ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. IV. Süs Bitkileri Kongresi, s:144-152, 20-22 Ekim, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erdemli, Mersin.

 

 Kazaz, S., 2010. Kesme Gül Yetiştiriciliğinde Hızlı Bir Çoğaltma Tekniği: Aşılı Çelikle Çoğaltma (Mandal Aşı). IV. Süs Bitkileri Kongresi, s:416-422, 20-22 Ekim, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erdemli, Mersin.

 

 Kazaz, S., Karagüzel, Ö., Aydınşakir, K., Kaya, A.S., 2010. Topraksız Kültürde Kesme Gül Yetiştiriciliği. IV. Süs Bitkileri Kongresi, s:622-631, 20-22 Ekim, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erdemli, Mersin.

 

 Özgönen, H., Kazaz, S., Bilge, G., 2010. Kala (Zandeteschia aethiopica cv innocence)’da Rizom Kökenli Fungal Hastalıklar ve Trichoderma harzianum’un Etkilerinin Belirlenmesi. IV. Süs Bitkileri Kongresi, s.144-151, 20-22 Ekim, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erdemli, Mersin.

 

 Kaya, A.S., Özçelik, A., Aydınşakir, K., Karagüzel, Ö., Özçelik, H., Kazaz, S., Kolak, B., 2010. Ülkemizde Doğal Olarak Yetişen Bazı Gypsophila (Gypsophyla sp.) Türlerinin Süs Bitkileri Sektöründe Kullanılabilme Olanakları. IV. Süs Bitkileri Kongresi, s:14, 20-22 Ekim, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erdemli, Mersin (Bildiri özetleri kitabında özet metin olarak basılmıştır).

 

 Kazaz, S., Aşkın, M.A., 2003.Kesme Gül Yetiştiriciliğinde Eğme-bükme Budama Tekniği. IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 8-12 Eylül 2003, s: 516-518, Antalya.

 

 Kazaz, S., Aşkın, M.A., Tekintaş, F.E. 2003.Kesme Çiçeklerde Hasat Sonrası Ömrü Arttıran Uygulamalar. IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 8-12 Eylül 2003, s: 519-522, Antalya.

 

 Kazaz, S., Özzambak, E., 2002.Glayölde Korm (Soğanımsı Gövde) Büyüklüğünün Çiçek Verimi ile Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 22-24 Ekim 2002, s:234-241, Antalya.

 

 Özzambak, E., Kazaz, S., 2002.Farklı Dikim Zamanlarının Açıkta Glayöl Yetiştiriciliğinde Çiçeklenme Süresi, Çiçek Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 22-24 Ekim 2002, s:333-340, Antalya.

 

 Kazaz, S., Özzambak, E., 2002.Örtüaltı Glayöl Yetiştiriciliğinde Kormlara Uygulanan Soğuklama İşlemlerinin Erkencilik, Çiçek Kalitesi ve Vazo Ömrüne Etkileri, II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 22-24 Ekim 2002, s: 148-157, Antalya.

 

 Kazaz, S., Kelen, M., 1999.Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)’nde Hasat Saatleri ve Bekletme Sürelerinin Yağ Miktarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, s:1042-1046, Ankara.

 

 Baydar, H., Kazaz, S., 2010. Organik Gülcülük. Süleyman Demirel Üniversitesi, Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No: 1, Nisan, 2010, 40s.Tokoğlu Matbaa, Isparta.

 

 Kazaz, S., Yılmaz, S., Tekşam, İ., Ünlü, A., Devran, Z., Zengin, S., Çelik, İ., Öztop, A., Arı, N., Göçmen, M., Aydınşakir, K., Fırat,A.F., Aktaş, A., 2008. İyi Tarım Uygulamaları Işığında Karanfil Yetiştiriciliği. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, I. Baskı, Antalya. ISBN 978-975-407-253-2.

 

Kazaz, S., 2008. Kesme Çiçeklerde Hasat Sonrası İşlemler. Standard, Ekonomik ve Teknik Dergi. Y/47, N/555, s:67-73, Ağustos 2008, Ankara.

 

Kazaz, S., 2006. Kesme Çiçek Türlerini Tanıyalım: KARANFİL. Çiçek Vizyon, Yıl:1, Sayı:2, Ekim 2006.

 

Kazaz, S., 2006. Kesme Çiçek Türlerini Tanıyalım: GÜL-1. Çiçek Vizyon, Yıl:1, Sayı:3, Kasım 2006.

 

Kazaz, S., 2006. Kesme Çiçek Türlerini Tanıyalım: GÜL-2. Çiçek Vizyon, Yıl:1, Sayı:4, Aralık 2006.

 

Kazaz, S., 2007. Kesme Çiçek Türlerini Tanıyalım: KRİZANTEM-1. Çiçek Vizyon, Yıl:2, Sayı:5, Ocak 2007.

 

Kazaz, S., 2007. Kesme Çiçek Türlerini Tanıyalım: KRİZANTEM-2. Çiçek Vizyon, Yıl:1, Sayı:6, Şubat 2007.

 

Kazaz, S., 2007. Kesme Çiçek Türlerini Tanıyalım: GYPSOPHILA. Çiçek Vizyon, Yıl:2, Sayı:8, Nisan 2007.

 

Kazaz, S., 2007. Kesme Çiçek Türlerini Tanıyalım: GERBERA. Çiçek Vizyon, Yıl:2, Sayı:7, Mart 2007.

 

Kazaz, S., 2007. Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinde Topraksız Kültür. Çiçek Vizyon, Yıl:2, Sayı:9, Mayıs 2007.

 

Kazaz, S., 2008. Kesme Çiçeklerde Hasat Sonrası İşlemlerin Vazo Ömrü ve Kalite Üzerine Etkileri. Çiçek Vizyon, Yıl:3, Sayı: 28, Aralık 2008.

 

Kazaz, S., 2006. Isparta’da Yayla Şartlarında Kesme Çiçek Yetiştiriciliği. Çiçek Vizyon, Yıl:1, Sayı:1, Eylül 2006.

 

Kazaz, S., 2004. Isparta Gülü (Rosa damascena Mill.)’nün Orijini ve Botanik Özellikleri. Gülbirlik Rosense Dergisi, Sayı:1, Kasım-Aralık 2004.

 

Kazaz, S., 2005. Yöremizde Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.) Bahçelerinde Yıl Boyunca Yapılması Gereken Kültürel İşlemler-1. Gülbirlik Rosense Dergisi, Sayı:2, Ocak-Şubat 2005.

 

Kazaz, S., 2005. Yöremizde Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.) Bahçelerinde Yıl Boyunca Yapılması Gereken Kültürel İşlemler-2. Gülbirlik Rosense Dergisi, Sayı:3, Mart-Nisan 2005.
Bu Yazıyı Paylaş